Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Nacionālo kultūras centru un Dziesmu svētku biedrību

2018.gada 14.maijā Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte un Dziesmusvētku biedrības valdes priekšsēdētājs Ints Teterovskis parakstīja līgumu ar mērķi nostiprināt ilgtermiņa sadarbību starp Dziesmu un deju svētku tradīcijas kopienu un Dziesmu un deju svētku rīkotājorganizāciju, sekmējot Baltijas, bet, jo īpaši Latvijas Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību.

Parakstot līgumu, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Dziesmu svētku biedrība apņemas īstenot iniciatīvas, kas sekmē Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēju. Kopīgi veicamais saistīts ar tādiem jautājumiem kā tautas mākslas kolektīvu darbība un mākslinieciskā potenciāla stiprināšana, metodiskais atbalsts un tālākizglītība, tradīcijas izpēte, starptautiskā sadarbība, pozitīvās prakses un pieredzes apmaiņa, tradīcijas saglabāšanā un tālāknodošanā.

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte uzsver, ka “tradīcijas spēks ir pašos cilvēkos, tāpēc svētku rīkotājorganizācijai nozīmīgs ir solis nostiprināt sadarbību ar svētku tradīcijas kopienas pārstāvi – Dziesmusvētku biedrību. Mērķis mums ir viens – uzturēt dzīvu un nodot tālāk nākamajām paaudzēm Dziesmu un deju svētku tradīciju, kas ir spilgts un noturīgs kultūras fenomens Latvijā un Baltijā un kuru apbrīno un ciena plašā pasaulē. Esmu pārliecināta, ka kopīgā sadarbībā radīsim labākos risinājumus gan ikdienas procesā, pilnveidojot dažādus savstarpējās saziņas un rīcības mehānismus, gan – ieguldot katrs savu artavu – padarot neaizmirstamus svētku mirkļus.”

Kā viens no pirmajiem kopīgajiem uzdevumiem būs izvērtēt 2018.gada Dziesmu un deju svētkus, kā arī iezīmēt galvenos darbības virzienus kārtējam starpsvētku posmam, kura kulminācija būs 2023.gada Dziesmu un deju svētki – tradīcijas 150gade.

Free Joomla! template by L.THEME