DARBA GRUPU DARBĪBAS NOLIKUMS

Rīga, 11.10.2018.

 

1. Darba grupas ir Dziesmu svētku biedrības, turpmāk tekstā – Biedrība, valdes iniciētas iekšējas biedrības biedru apvienības dažādās amatiermākslas nozarēs:

1.1. Koru darba grupa;

1.2. Deju darba grupa;

1.3. Pūtēju orķestru darba grupa;

1.4. Pārējo dziesmu svētku dalībnieku darba grupa.

2. Darba grupas dalībniekus izvirza Biedrības biedri un apstiprina Biedrības valde. Darba grupas sastāvā tiek apstiprināti ne mazāk kā 3 dalībnieki, tai skaitā starp darba grupas dalībniekiem var būt pieaicināti nozares eksperti. Darba grupa no sava vidus izvirza darba grupas vadītāju.

3. Valdei pieņem lēmumu par Darba grupas dalībniekiem valdes sēdē.

4. Darba grupas vadītājs pēc savas iniciatīvas sasauc sēdes un organizē darba grupas darbu starplaikā starp sēdēm, dodot darba grupas locekļiem uzdevumus sagatavot un iesniegt darba grupai informāciju un priekšlikumus.

5. Darba grupu sēdes ir atklātas. Darba grupas vadītājs vismaz vienu nedēļu pirms sēdes, informē Biedrības valdi par darba grupas sēdes darba plānu, laiku un vietu. Par darba grupu sēdēm informācija tiek ievietota www.dziesmusvetkubiedriba.lv.

6. Darba grupu darba uzdevumi:

6.1. Identificēt problēmas savā nozarē;

6.2. Novērtēt iespējamo risinājumu ietekmi uz nozari un kopumā uz Latvijas kultūras procesu;

6.3. Izstrādāt  ziņojumu par identificētām problēmām, iespējamiem risinājumiem un prezentēt to Dziesmu svētku biedrības valdei vai kopsapulcei.

6.4. Informēt savas nozares biedrus par Biedrības aktualitātēm.


Biedrības priekšsēdētājs:  I. Teterovskis

Free Joomla! template by L.THEME