2018.gada 14.maijā Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte un Dziesmusvētku biedrības valdes priekšsēdētājs Ints Teterovskis parakstīja līgumu ar mērķi nostiprināt ilgtermiņa sadarbību starp Dziesmu un deju svētku tradīcijas kopienu un Dziesmu un deju svētku rīkotājorganizāciju, sekmējot Baltijas, bet, jo īpaši Latvijas Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību.

Parakstot līgumu, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Dziesmu svētku biedrība apņemas īstenot iniciatīvas, kas sekmē Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspēju. Kopīgi veicamais saistīts ar tādiem jautājumiem kā tautas mākslas kolektīvu darbība un mākslinieciskā potenciāla stiprināšana, metodiskais atbalsts un tālākizglītība, tradīcijas izpēte, starptautiskā sadarbība, pozitīvās prakses un pieredzes apmaiņa, tradīcijas saglabāšanā un tālāknodošanā.

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte uzsver, ka “tradīcijas spēks ir pašos cilvēkos, tāpēc svētku rīkotājorganizācijai nozīmīgs ir solis nostiprināt sadarbību ar svētku tradīcijas kopienas pārstāvi – Dziesmusvētku biedrību. Mērķis mums ir viens – uzturēt dzīvu un nodot tālāk nākamajām paaudzēm Dziesmu un deju svētku tradīciju, kas ir spilgts un noturīgs kultūras fenomens Latvijā un Baltijā un kuru apbrīno un ciena plašā pasaulē. Esmu pārliecināta, ka kopīgā sadarbībā radīsim labākos risinājumus gan ikdienas procesā, pilnveidojot dažādus savstarpējās saziņas un rīcības mehānismus, gan – ieguldot katrs savu artavu – padarot neaizmirstamus svētku mirkļus.”

Kā viens no pirmajiem kopīgajiem uzdevumiem būs izvērtēt 2018.gada Dziesmu un deju svētkus, kā arī iezīmēt galvenos darbības virzienus kārtējam starpsvētku posmam, kura kulminācija būs 2023.gada Dziesmu un deju svētki – tradīcijas 150gade.

Aizritējuši Latvijas simtgades Dziesmu svētki un ir lieliska pēcgarša, vai ne? Šie bijuši unikāli svētki – pabeigta Daugavas stadiona skatītāju tribīņu rekonstrukcija, veikta Mežaparka Lielās estrādes pirmās kārtas rekonstrukcija, izveidota loģiska un baudāma svētku nedēļas norise... Un vēl tik daudz piedzīvots neaizmirstami labā un pozitīvā! Lai cik tālu esam šķiet nākamā, lielā tautas kopā sanākšana, tieši tagad ir īstais brīdis atskatīties uz aizvadītajiem svētkiem, neaizmirst veiksmes, kā arī atzīmēt nepieciešamos uzlabojamus.

“Dziesmu svētku biedrība” aicina Tevi - dziedātāj, dejotāj, diriģent, kolektīva vadītāj, koncertmeistar, klausītāj, skatītāj (neatkarīgi no tā, kas esi svētkos vai ko Tev tie nozīmē) - iesaistīties nākamo svētku brīnuma radīšanā. Apkopo savas domas, pieraksti svarīgo, izsapņo vēlamo un nāc talkā!

Līdz šī gada 10. augustam reģistrējies dziesmusvetkubiedriba.lv mājaslapā, dalība bez maksas. Iesaisties viedokļu un ideju apmaiņā 22./ 23./ 24. augustā attiecīgo nozaru tikšanās reizē Rīgā (nozaru darba grupu izveide). Laikā no 27. augusta līdz 16. septembrim pieņem lēmumus nozaru darba grupās un 22. septembrī apmeklē “Dziesmu svētku biedrība” biedru kopsapulci Rīgā (nozaru un biedrības kopsapulces vieta, laiks tiks precizēti.) Savukārt, jau 25. oktobrī esi Dziesmu svētku konferencē, ko organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) sadarbībā ar “Dziesmu svētku biedrība”.

Aicinām būt pozitīvi aktīvam un nestāvēt malā!

Dziesmu svētku biedrības valde:
Ints Teterovskis, Irīna Švarcbaha, Guna Trukšāne, Gints Ceplenieks, Jānis Ozols

Free Joomla! template by L.THEME